Contact phone number:

Contact email:

Bí thư Nghệ An trở thành Tổng kiểm toán

06/04/2016

Ông Hồ Đức Phớc được 84,41% ĐBĐH tán thành giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước.

Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm một số UB của QH, Tổng kiểm toán Nhà nước vừa được công bố chiều nay.

Bí thư Nghệ An, Tổng kiểm toán nhà nước, Hồ Đức Phớc
Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng tân Tổng kiểm toán Nhà nước (ngoài cùng bên phải) và các tân chủ nhiệm UB của QH. Ảnh: Hoàng Long

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Hồ Đức Phớc trở thành Tổng kiểm toán Nhà nước với 84,41% số phiếu tán thành, 13,77% không tán thành, cụ thể 417/485 ĐB có mặt đồng ý, 68 ĐB không đồng ý.

Ông Hà Ngọc Chiến được 95,95% phiếu tán thành, 2,25% không tán thành, trở thành Chủ tịch Hội đồng Dân tộc QH.

Trong các chủ nhiệm UB của QH, bà Lê Thị Nga nhận được 83,81% tán thành, 14,37% không tán thành, cụ thể 414/485 ĐB có mặt đồng ý, 71 ĐB không đồng ý, chính thức trở thành Chủ nhiệm UB Tư pháp QH.

Tỉ lệ tán thành cho tân Chủ nhiệm UB Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên, nhi đồng Nguyễn Thanh Hải là 59,92%; Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội Nguyễn Thuý Anh là 67,61%; Chủ nhiệm Quốc phòng An ninh Võ Trọng Việt là 92,71%; Chủ nhiệm UB Tài chính Ngân sách QH Nguyễn Đức Hải là 90,49%.

Như vậy, QH đã bầu đủ các chức danh đứng đầu các cơ quan chuyên môn của QH.

Từ ngày mai, nội dung nhân sự của QH chuyển sang các chức danh thuộc Chính phủ với việc miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và bầu Thủ tướng mới.

Chung Hoàng

Báo vietnamnet

0 Comment on this Article

Add a comment

Địa điểm mới

Địa điểm gần đây

    Please share your location to view this widget content

Công Nghệ