Contact phone number:

Contact email:

1 COMMENT

 • KimLien

  Bưu điện chi nhánh xã Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An không có người giao thư, hàng. Luôn gọi cho khách hàng đến tận bưu điện để lấy mỗi khi có thư, hàng. Hỏi nhân viên thì được trả lời lại rằng không có người giao hàng. Rất nhiều lần có ý kiến với nhân viên nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Thái độ và tác phong làm việc không chuyên nghiệp. Xin hỏi: Chúng tôi chi trả 1 khoản tiền để phải đến tận nơi mới nhận được thư, hàng đúng không? Vậy tại sao lại thu phí giao hàng tận tay trong khi chúng tôi lại phải đến tận bưu điện xã mới nhận được hàng???
  Thay mặt những người khách hàng tại xã kính đề nghị lãnh đạo có thẩm quyền xem xét, lưu ý để xử lý, chỉnh đốn lại kịp thời.
  Trân trọng!

  on 08/05/2017   |   Reply

ADD REPLY

YOU MUST LOGIN TO SUBMIT A REVIEW

Địa điểm mới

Địa điểm gần đây

  Please share your location to view this widget content

Công Nghệ