Contact phone number:

Contact email:

Huawei công bố top 10 lĩnh vực ứng dụng 5G

21/11/2017

Huawei vừa công bố sách trắng về top 10 lĩnh vực ứng dụng 5G trong khuôn khổ diễn đàn băng thông rộng di động toàn cầu lần thứ 8 (Global MBBF) vừa diễn ra ở London (Anh).

Sách trắng này của Huawei tập trung phân tích về sự phụ thuộc của các lĩnh vực vào 5G, giá trị kinh doanh và độ chín của lĩnh vực đó trong kỷ nguyên 5G.

Theo phân tích của Huawei, các lĩnh vực đòi hỏi băng thông cao hơn và độ trễ thấp hơn sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào 5G và không gian thị trường rộng lớn hơn thì giá trị thương mại mà một dịch vụ có thể mang lại sẽ cao hơn. Ví dụ, khi các tài nguyên điện toán và lưu trữ của thực tại ảo và thực tại ảo tăng cường (VR/AR) được đặt trên đám mây, chúng ta cần một hệ thống mạng có thể cung cấp độ trễ 5ms và băng thông 9,5 Gbps để đảm bảo trải nghiệm chất lượng cao.

Sách trắng cũng dự báo rằng vào năm 2025, quy mô thị trường của đám mây VR/AR sẽ là 292 tỷ USD. Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông có thể hưởng lợi từ giá trị thương mại khổng lồ này.

Thông qua việc lựa chọn và sắp xếp, Huawei đã xác định 10 lĩnh vực ứng dụng 5G hứa hẹn nhất, bao gồm: đám mây VR/AR, ô tô được kết nối, sản xuất thông minh, năng lượng được kết nối, chăm sóc sức khỏe điện tử (eHealth) không dây, giải trí gia đình không dây, thiết bị bay (drone) được kết nối, các mạng xã hội, trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) cá nhân, và thành phố thông minh.

Theo vnreview

0 Comment on this Article

Add a comment

Địa điểm mới

Địa điểm gần đây

    Please share your location to view this widget content

Công Nghệ